Boom en heester onderhoud

Onderhoud van uw bomen en heesters

Snoeien

Bomen en heesters hebben een eigen tijd en manier van snoeien, de structuur moet goed in balans blijven. Voordat men knipt of zaagt moet er eerst goed gekeken worden welke takken er weggehaald moeten worden. Om overmatige groei tegen te gaan en bomen veilig te houden voor de omgeving is het belangrijk om ze tijdig te snoeien maar soms is snoei niet nodig of gewenst.

Als bomen en struiken tijdig en op de juiste manier gesnoeid zijn, blijven ze mooi van vorm waardoor u in de lente volop kunt genieten. Daarnaast bestrijdt u 70 tot 80% van het ongedierte. Deze overwinteren bij leibomen bijvoorbeeld in de takken net achter de knoppen. Door de takken weg te knippen, voorkomt u dit.

Het wordt ten zeerste aangeraden bomen te laten snoeien door een ETW gecertificeerde boomverzorger. Het internationaal erkende European Treeworker Certificaat staat voor gedegen vakkennis, met aandacht voor veiligheid, natuurbehoud en milieubescherming.

ABC-bomen

Bomen die niet voor half maart gesnoeid mogen worden, zijn ABC-bomen. Dit zijn bomen en heesters waarvan hun Latijnse naam begint met een A, B of C. Denk hierbij aan Acer (Esdoorn), Betula (Berk) en Carpunis (Haagbeuk), maar ook Juglans (Walnoot) en Vitis druiven).

De voorgenoemde soorten kunnen bij snoei in de verkeerde jaargetijde gaan bloeden. Bloeden is het lekken van grote hoeveelheden sap uit de gemaakte snoeiwonden of bastbeschadigingen. Het bloeden van bomen komt door worteldruk die in de winter wordt opgebouwd in de houtvaten. Snoei deze boomsoorten daarom bij voorkeur als ze volledig in blad staan.

🍃 Snoei ABC-bomen als ze volledig in blad staan 🍃

Bemesten

Bomen hebben voeding nodig in de vorm van de mineralenstikstof, fosfor en kalium. In de natuur worden deze elementen op een natuurlijke wijze de grond in gebracht door dode takken, bladeren en andere afgestorven plantendelen. Ook de uitwerpselen van dieren zorgen voor een natuurlijke voedingsbodem.

Aangezien bovenstaande natuurlijke taferelen niet onze geciviliseerde tuinen gebeurd, is het aan te raden om bomen eens per jaar in het voorjaar bij te mesten. Wij adviseren om in het voorjaarorganische koemest in de vorm van korrels te strooien. Hieronder geven de mineralen aan welke functie zij hebben in een boom.

DCM Vivitree

Wij adviseren om in het voorjaar organische meststof DCM Vivitree te strooien. Deze meststof is in de vorm van een zeer fijn microgranulaat dat zorgt voor een homogene verdeling en bodeminjectie ook mogelijk maakt. De formule heeft een samenstelling van de mineralen NPK (Mg) 5-3-6 (2). De toegevoegde magnesium (2% MgO) zorgt voor een prachtige groene blad- of naaldkleur.

Als goedkoper alternatief raden we organische koemestkorrels aan, echter bieden deze een minder homogene samenstelling en door de korrelgrootte is een goede verdeling over de bodem iets moeizamer.

  • Stikstof (N): zorgt voor groei en fotosynthese.
  • Fosfor (P): bevordert wortelontwikkeling en dus vlottere groei.
  • Kalium (K): geeft de planten weerstand tegen kou, droogte en ziekten.
  • Magnesium (Mg): versterkt nog meer de groene kleur (pigmentatie).

Omdat stikstof zeer mobiel is in de grond, kan dit mineraal na een hevige regenbui in de zomer snel uit de grond spoelen. Stikstofgebrek herkent men gelijk aan de lichtgroene tot lichtgele bladeren aan de boom, terwijl deze normaal mooi donkergroen zijn. Stikstofgebrek kan men tegengaan door te bemesten met een nitraat houdend kunstmest.

Tuin sproeien

Geef jonge bomen en struiken water om uitdroging te voorkomen. Water zorgt ervoor dat voedingsstoffen opgenomen kunnen opnemen. Bomen en planten gebruiken water om opgenomen mineralen te transporteren. Tevens is water het belangrijkste component bij celdeling.

Bomen hebben net als alle andere planten water nodig, maar omdat ze dieper wortelen hebben ze minder last van droogte. Jonge bomen zullen echter nog geholpen moeten worden. Afhankelijk van de situatie, moet aan jonge bomen de eerste drie jaar na aanplant in de zomer extra water gegeven worden om inboet te voorkomen.

Onkruid bestrijden

Onkruid in de borders verwijderen we omdat deze ongewenste planten het aanzicht van de tuin verminderen. Nog belangrijker is dat onkruid de geplante en gewenste struiken verdringen door vocht en voedingsstoffen in de grond tot zich te nemen.